Członkostwo

Jako członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego automatycznie stajesz się członkiem Europejskiego Związku Towarzystw Farmakologicznych EPHAR oraz Międzynarodowej Unii Farmakologii Podstawowej i Klinicznej IUPHAR

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, która posiada uznany w jej kraju dyplom ukończenia wyższych studiów i legitymuje się dorobkiem naukowym w farmakologii, toksykologii lub naukach pokrewnych.

Chcę zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego:

Do Przewodniczącego odpowiedniego Oddziału PTF należy złożyć deklarację członkowską.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie dorobku naukowego w postaci przynajmniej 2 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej a także poparcia dwóch Członków PTF.

Osoba zamieszkała poza Polską składa wniosek bezpośrednio do Zarządu Głównego PTF.

Deklaracja członkowska: Pobierz


Składka członkowska:

Składki członkowskie należy opłacać corocznie, do 31 marca, w wysokości 120 zł (od 2023 roku) . Wysokość składki członkowskiej dla Emerytów wynosi 60 zł (uprzejmie prosimy o zawiadamianiu Skarbnika ZG PTF o przejściu na emeryturę).

Składki członkowskie należy przesyłać na konto PTF:

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!

Bank Pekao SA

numer konta: 81 1240 1503 1111 0011 0432 7943
(tytułem: składki członkowskie PTF za …….rok; Oddział……………PTF)

dotychczasowe konto w Banku Millenium będzie aktywne do 31.05.2023 roku
numer konta: 33 1160 2202 0000 0000 5515 6641


Zgodnie z § 15 Statutu PTF zaległości w opłacaniu składek powyżej 3 lat mogą skutkować wypisaniem z rejestru Członków Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

rezygnacja z członkostwa w PTF: Pobierz