Członkostwo

Jako członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego automatycznie stajesz się członkiem Europejskiego Związku Towarzystw Farmakologicznych EPHAR oraz Międzynarodowej Unii Farmakologii Podstawowej i Klinicznej IUPHAR.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, która posiada uznany w jej kraju dyplom ukończenia wyższych studiów i legitymuje się dorobkiem naukowym w farmakologii, toksykologii lub naukach pokrewnych.

Chcę zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego:

Do Przewodniczącego odpowiedniego Oddziału PTF należy złożyć deklarację członkowską.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie dorobku naukowego w postaci przynajmniej 2 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej a także poparcia dwóch Członków PTF.

Osoba zamieszkała poza Polską składa wniosek bezpośrednio do Zarządu Głównego PTF.


Składka członkowska:

Składki członkowskie należy opłacać corocznie, do 31 marca, w wysokości 80 zł . Wysokość składki członkowskiej dla Emerytów wynosi 40 zł (uprzejmie prosimy o zawiadamianiu Skarbnika ZG PTF o przejściu na emeryturę).

Składki członkowskie należy przesyłać na konto PTF:

Bank Millenium
numer konta: 33 1160 2202 0000 0000 5515 6641
(tytułem: składki członkowskie PTF za …….rok; Oddział……………PTF)


Zgodnie z § 15 Statutu PTF zaległości w opłacaniu składek powyżej 3 lat mogą skutkować wypisaniem z rejestru Członków Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.