Dni Farmakologii Polskiej 2024

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne oraz Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk mają ogromną przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Pierwszych Dniach Farmakologii Polskiej 2024. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 26-29 maja w hotelu Jawor w Jaszowcu. Stanowi ono bezpośrednią kontynuację serii spotkań „Dni Neuropsychofarmakologii”, które przez lata cieszyły się znacznym zainteresowaniem. Kontynuując bogatą tradycję tych spotkań, jesteśmy przekonani, że konferencja Dni Farmakologii Polskiej stanie się platformą konsolidującą środowisko naukowe związane z farmakologią w jej szerokim spektrum – od badań podstawowych do klinicznych.

Serdecznie zapraszamy!

Za Komitet Organizacyjny

Dr hab. Bernadeta Szewczyk
Prof. dr hab. Tomasz Kocki

więcej informacji: https:/jaszowiec.ptf.info.pl/