Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.
PTF realizuje swoje zadania w oparciu o oddziały w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie oraz sekcje i komisje przy Zarządzie Głównym. Członkowie Towarzystwa reprezentują różne specjalności m.in. neuropsychofarmakologię, farmakologię układu krążenia czy chemioterapię.
Towarzystwo regularnie organizuje sympozja, konferencje i kongresy farmakologiczne, uczestniczy w opracowaniach ekspertyz i memoriałów dotyczących farmakologii oraz ściśle współpracuje z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi.
PTF wchodzi w skład federacji europejskich towarzystw farmakologicznych: Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR) oraz International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR).

🤞 Zapisz się na PTF newsletter

Zapisując się, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości z PTF i akceptujesz naszą Politykę prywatności. W każdym momencie możesz wypisać się z subskrypcji.