Patronaty Honorowe PTF

Książki

Doping w sporcie
Autor: Andrzej Pokrywka, Magdalena Bujalska-Zadrozny, Artur Mamcarz
Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Konferencje, Kongresy
  • VI Kongres PTSF organizowane przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji https://ptsf.pl/kongres
  • 16th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC); sesja Pharmacy, 8-10.05.2020 r. https://wimc.wum.edu.pl/
  • „Międzynarodowa Konferencja Chirurgi i Ortopedii Nieoperacyjnej” http://ortreh.pl/
  • „Juvenes Pro Medicina 2020” konferencja dla studentów kierunków medycznych i młodych lekarzy http://jpm.umed.pl