Oddziały

Zarząd Oddziału Białostockiego PTF:
https://www.umb.edu.pl/

Przewodniczący: Prof.dr hab. Halina Car

hcar@umb.edu.pl,

Zakład Farmakologii Doświadczalnej UMB,
ul. Szpitalna 37,
15-295 Białystok,
tel. 857485571

Sekretarz: dr hab. n. med. Emil Trofimiuk

e_trofim@umb.edu.pl,
Zakład Farmakologii Klinicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-274
Białystok, tel. 85 7450647

Skarbnik: dr n. med. Tomasz Domaniewski:

tdomaniewski@wp.pl,

Zakład Farmakoterapii Monitorowanej UMB, ul. Mickiewicza 2c, 15-369 Białystok,
tel. 85 7485622

Członek Zarządu: dr hab. n. med. Przemysław Wielgat

pwielgat@gmail.com,
Zakład Farmakologii Klinicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-274
Białystok, tel. 85 7450647

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Maria Borawska
borawska@umb.edu.pl,
Zakład Bromatologii UMB,
ul. Mickiewicza 2d, 15-369,
tel. 85 7485469

Członek: Prof. dr hab. Róża Wiśniewska:
rjwisniewska@gmail.com,

Zakład Farmakologii UMB, ul. Mickiewicza 2c,
15-369 Białystok, tel. 85 7485570

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTF

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Ivan Kocić

Katedra i Zakład Farmakologii
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębowa 23
80-204 Gdańsk,

ikocic@gumed.edu.pl
+48 58 349-18-10

Wiceprzewodniczący:
Dr hab. Marcin Wirtwein
Katedra i Zakład Farmakologii,
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębowa 23
80-204 Gdańsk,
mwirtwein@gumed.edu.pl

Sekretarz:
Prof. dr hab. Antoni Nasal
Zakład Farmakodynamiki Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki
Gdański Uniwersytet Medyczny,
80-416 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 107
antonasa@gumed.edu.pl

Skarbnik:
Dr Anna Roszkowska
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 
Gdański Uniwersytet Medyczny,
80-416 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 107
anna.roszkowska@gumed.edu.pl

Członek Zarządu:
Dr Anna Kowalczys

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTF:

Przewodniczący: dr hab. Bernadetta Szewczyk
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Neurobiologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623315
szewczyk@if-pan.krakow.pl

Wiceprzewodniczący: dr hab. Katarzyna Kuter-Nowak
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Neuropsychofarmakologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623226
kuter@if-pan.krakow.pl

Sekretarz: dr Mirosława Puskulluoglu
mira.puskulluoglu@gmail.com

Skarbnik: dr Wojciech Kuban
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN,
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
kuban@if-pan.krakow.pl

Członek Zarządu: Prof. dr hab. Krzysztof Tokarski
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Fizjologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623239
ktok@if-pan.krakow.pl

Członek Zarządu: Prof. dr hab. Tadeusz Librowski
mflibrow@cyf-kr.edu.pl

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Dr hab. Joanna Wierońska
Członkowie:
Dr Anna Haduch
Dr Magdalena Kusek

 

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTF

Przewodniczący:
prof. dr hab. Tomasz Kocki
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
20-090 lublin, ul. Jaczewskiego 8b; 
email: tomasz.kocki@umlub.pl

Wiceprzewodniczacy:
prof. dr hab. Jolanta Kotlińska
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
email: jolanta.kotlinska@umlub.pl;

sekretarz:
dr hab. Joanna Listos
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50;
email: a.listos@umlub.pl

skarbnik:
prof. dr hab. Ewa Poleszak
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej
20-093 Lublin
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
+48 81448 7040
email: ewa.poleszak@umlub.pl

członek Zarządu:
dr hab. Zofia Danilczuk
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
20-090 lublin, ul. Jaczewskiego 8b; 
email:  zofia.danilczuk@umlub.pl

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTF:

Przewodniczący: dr n. med. Anna Wojtczak

Pracownia Farmakologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

e-mail: anna.wojtczak@umed.lodz.pl

tel: 603 613 100

Wiceprzewodniczący: dr hab. n. farm. Bogusława Pietrzak

Zakład Farmakodynamiki,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

ul. Muszyńskiego 1,  90-151 Łódź

e-mail: boguslawa.pietrzak@umed.lodz.pl

tel: 42 677 91 81

Sekretarz:

dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista
Zakład Farmakologii i Toksykologii, Katedra
Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
e-mail: marta.jozwiak-bebenista@umed.lodz.pl


Zarząd Oddziału

Przewodniczący:

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak,

Katedra i Zakład Farmakologii  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rokietnicka 3
60-806 Poznań
+48 61 6418321 (6418320 – sekretariat)

przemmik@ump.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

dr hab. med. dr hab. Marzena Dworacka prof. UM,
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
mdworac@ump.edu.pl

Sekretarz:    

dr farm. Piotr Ruszkowski,
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
pruszkowski@gmail.com

Skarbnik:        

dr farm. Danuta Cenajek-Musiał, emeritus,
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
dcenajek@ump.edu.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału Poznańskiego:

Przewodniczący:  dr hab. med. Hanna Winiarska,
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, hwiniar@ump.edu.pl

Członek: dr farm. Irena Okulicz-Kozaryn, emeritus,
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
iokulicz@ump.edu.pl

dr hab. Marzena Dworacka prof. UM

Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTF:

Przewodniczący: prof. dr hab. Mateusz Kurzawski,

mateusz.kurzawski@pum.edu.pl

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (91) 4661589, fax (91) 4661600

Sekretarz: dr Tamara Raińska-Giezek,

Skarbnik: dr Damian Malinowski,

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Danuta Kosik-Bogacka

Członkowie: Prof. dr hab. Monika Białecka; Prof. dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska

 

Zarząd Oddziału Śląskiego PTF

Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Natalia Pawlas, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, H. Jordana 38, 41-808 Zabrze

tel. 32.272-26-83; e-mail: natalia.pawlas@sum.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

dr n. med. Beata Maksym

Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, H. Jordana 38, 41-808 Zabrze

tel. 32.272-26-83; e-mail: bmaksym@sum.edu.pl

Sekretarz: dr n. farm. Marcin Delijewski

Skarbnik: mgr Mateusz Lejawa

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Medyków 18, 40-752 Katowice

tel. 32. 252-38-35; e-mail: eobuchowicz@sum.edu.pl

Członek: prof. dr hab. n. farm. Joanna Folwarczna, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

tel. 32. 364-15-40; e-mail: jfolwarczna@sum.edu.pl

Członek: dr n. med. Anna Pudełko

Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Medyków 18, 40-752 Katowice

tel. 32. 252-38-35; e-mail: apudelko@sum.edu.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodnicząca:  Prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

tel. 32. 364-15-20; e-mail: illka@interia.pl

Członek: prof. dr hab. n. med. Andrzej Plech,

Członek: dr n. med. Anna Bielecka-Wajdman, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Medyków 18, 40-752 Katowice

tel. 32. 252-38-35; e-mail: farmklin@sum.edu.pl

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTF

Przewodniczący: Dr hab. Anna Staniszewska
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,
Banacha 1b, 02-097 Warszawa,
tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

anna.staniszewska@wum.edu.pl

Skarbnik: Dr hab. Janusz Szyndler
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,
Banacha 1b, 02-097 Warszawa,
tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

janusz.szyndler@wum.edu.pl

SekretarzDr hab. Justyna Pyrzanowska
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,
Banacha 1b, 02-097 Warszawa,
tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

justyna.pyrzanowska@wum.edu.pl

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Kowalczyk
Członek: Prof. dr hab. Andrzej Członkowski

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTF

Przewodniczący: dr hab. n. med. Beata Nowak

Katedra i Zakład Farmakologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. MIkulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław;
e-mail: beata.nowak@umw.edu.pl

Wiceprzewodniczący: dr hab. n. med. Małgorzata Trocha

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana  Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 42; e-mail: malgorzata.trocha@umw.edu.pl

Sekretarz: dr n. med. Marta Szandruk-Bender,

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 41,
e-mail: marta.szandruk@umw.edu.pl

Skarbnik: dr n. med. Agnieszka Matuszewska

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 41 e-mail: agnieszka.matuszewska@umw.edu.pl

KOMISJA REWIZYJNA
przewodniczący: dr n. med. Wojciech Dziewiszek,

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 47;
e-mail: wojciech.dziewiszek@umw.edu.pl

członkowie:
dr hab n med Jan Magdalan, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet  Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 51, e-mail: naldgam@op.pl
dr n. med. Anna Merwid-Ląd, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet  Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 42, e-mail: anna.merwid-lad@umw.edu.pl

 


🤞 Zapisz się na PTF newsletter

Zapisując się, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości z PTF i akceptujesz naszą Politykę prywatności. W każdym momencie możesz wypisać się z subskrypcji.