Oddziały

Białystok

Zarząd Oddziału Białostockiego PTF:
https://www.umb.edu.pl/

Przewodniczący: dr hab. n. med. Emil Trofimiuk

e_trofim@umb.edu.pl,
Zakład Farmakologii Klinicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-274
Białystok, tel. 85 7450647

Sekretarz: dr n. med. Tomasz Domaniewski:

tdomaniewski@wp.pl,

Zakład Farmakoterapii Monitorowanej UMB, ul. Mickiewicza 2c, 15-369 Białystok,
tel. 85 7485622

Skarbnik: dr hab. n. med. Przemysław Wielgat

pwielgat@gmail.com,
Zakład Farmakologii Klinicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-274
Białystok, tel. 85 7450647

Członek Zarządu: Prof. dr hab. Róża Wiśniewska:
rjwisniewska@gmail.com,

Zakład Farmakologii UMB, ul. Mickiewicza 2c,
15-369 Białystok, tel. 85 7485570

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Maria Borawska
borawska@umb.edu.pl,
Zakład Bromatologii UMB,
ul. Mickiewicza 2d, 15-369,
tel. 85 7485469

Członek: Prof dr hab. Halina Car
hcar@umb.edu.pl,

Zakład Farmakologii Doświadczalnej UMB,
ul. Szpitalna 37,
15-295 Białystok,
tel. 857485571

Gdańsk

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTF

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Ivan Kocić

Katedra i Zakład Farmakologii
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębowa 23
80-204 Gdańsk,

ikocic@gumed.edu.pl

+48 58 349-18-10

Wiceprzewodniczący:
Dr hab. Marcin Wirtwein
Katedra i Zakład Farmakologii,
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębowa 23
80-204 Gdańsk,
mwirtwein@gumed.edu.pl

Sekretarz:
Prof. dr hab. Antoni Nasal
Zakład Farmakodynamiki Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki
Gdański Uniwersytet Medyczny,
80-416 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 107
antonasa@gumed.edu.pl

Skarbnik:
Dr Anna Roszkowska
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 
Gdański Uniwersytet Medyczny,
80-416 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 107
anna.roszkowska@gumed.edu.pl

Członek Zarządu:
Dr hab. Danuta Siluk

Kraków

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTF:

Przewodniczący:

dr hab. Anna Michalska-Gądek
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Fizjologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623274
gadek@if-pan.krakow.pl

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Krzysztof Tokarski
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Fizjologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623239
ktok@if-pan.krakow.pl

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Wąsik
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Neurochemii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623243
wasik@if-pan.krakow.pl

Skarbnik: dr hab. Katarzyna Kuter
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Neuropsychofarmakologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623226
kuter@if-pan.krakow.pl

Członek Zarządu: dr hab. Zofia Rogóż
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Farmakologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623279
rogoz@if-pan.krakow.pl

Członek Zarządu: dr hab. Bernadetta Szewczyk
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Neurobiologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623315
szewczyk@if-pan.krakow.pl

Lublin

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTF

Przewodniczący:
dr hab. n. med. Zofia Danilczuk,
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
20-090 lublin, ul. Jaczewskiego 8b; tel 691 096 797; email:zofia.danilczuk@umlub.pl

Wiceprzewodniczacy:
prof. dr hab. Grażyna Biała
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50; email: grazyna.biala@umlub.pl;

sekretarz:
dr hab. Marta Kruk-Słomka
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50; email: marta.kruk@umlub.pl;

skarbnik:
dr hab. Joanna listos
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50; email: a.listos@umlub.pl

członek Zarządu:
prof. dr hab. Jolanta Kotlińska
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50; email: jolanta.kotlinska@umlub.pl

Łódź

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTF:

Przewodniczący: dr n. med. Anna Wojtczak

Pracownia Farmakologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

e-mail: anna.wojtczak@umed.lodz.pl

tel: 603 613 100

Wiceprzewodniczący: dr hab. n. farm. Bogusława Pietrzak

Zakład Farmakodynamiki,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

ul. Muszyńskiego 1,  90-151 Łódź

e-mail: boguslawa.pietrzak@umed.lodz.pl

tel: 42 677 91 81

Sekretarz: dr n. farm. Dariusz Andrzejczak

Zakład Farmakodynamiki,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

ul. Muszyńskiego 1,  90-151 Łódź

e-mail: dariusz.andrzejczak@umed.lodz.pl

tel: 42 677 91 79

Poznań

Zarząd Oddziału

Przewodniczący:

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przemmik@ump.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

prof. UM dr hab. med. Marzena Dworacka, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, mdworac@ump.edu.pl

Sekretarz:    

dr farm. Piotr Ruszkowski, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, pruszkowski@gmail.com

Skarbnik:        

dr farm. Danuta Cenajek-Musiał, emeritus, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, dcenajek@ump.edu.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału Poznańskiego:

Przewodniczący:  dr hab. med. Hanna Winiarska, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, hwiniar@ump.edu.pl

Członek: dr farm. Irena Okulicz-Kozaryn, emeritus, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, iokulicz@ump.edu.pl

Szczecin

Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTF:

Przewodniczący: prof. dr hab. Mateusz Kurzawski,

mateusz.kurzawski@pum.edu.pl

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (91) 4661589, fax (91) 4661600

Sekretarz: prof. dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska,

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Skarbnik: prof. dr hab. Danuta Kosik-Bogacka,

Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Śląsk

Zarząd Oddziału Śląskiego PTF

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Natalia Pawlas, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, H. Jordana 38, 41-808 Zabrze

tel. 32.272-26-83; e-mail: natalia.pawlas@sum.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

dr n. med. Monika Rykaczewska-Czerwińska,

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu SUM w Katowicach;
e-mail: mrykaczewska-czerwinska@sum.edu.pl

Zakład Farmakologii Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski w Opolu
e-mail: monika.rykaczewskaczerwinska@uni.opole.pl

Sekretarz:

dr n. med. Beata Maksym, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, H. Jordana 38, 41-808 Zabrze

tel. 32.272-26-83; e-mail: bmaksym@sum.edu.pl

Skarbnik:

dr n. med. Anna Bielecka-Wajdman, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Medyków 18, 40-752 Katowice

tel. 32. 252-38-35; e-mail: farmklin@sum.edu.pl

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Medyków 18, 40-752 Katowice

tel. 32. 252-38-35; e-mail: eobuchowicz@sum.edu.pl

Członek: prof. dr hab. n. farm. Joanna Folwarczna, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

tel. 32. 364-15-40; e-mail: jfolwarczna@sum.edu.pl

Członek: prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, Katedra i Zakład Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, H. Jordana 19, 41-808 Zabrze

tel. 32.272-23-18; e-mail: skasperczyk@sum.edu.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodnicząca: dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, prof. nadzw. SUM

Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

tel. 32. 364-15-20; e-mail: illka@interia.pl

Członek: prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice

tel. 32. 207-52-48; e-mail: a.malecki@awf.katowice.pl

Członek: dr n. farm. Anna Pudełko, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Medyków 18, 40-752 Katowice

tel. 32. 252-38-35; e-mail: apudelko@sum.edu.pl

Warszawa

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTF

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Janusz Szyndler,
janusz.szyndler@wum.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,

Banacha 1b, 02-097 Warszawa,

tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

Skarbnik: dr n. med. Justyna Pyrzanowska,
justyna.pyrzanowska@wum.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,

Banacha 1b, 02-097 Warszawa,

tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

Sekretarz: dr n. med. Agnieszka Piechal,

agnieszka.piechal@wum.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,

Banacha 1b, 02-097 Warszawa,

tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

Wrocław

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTF

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Beata Nowak

Beata Nowak, ul. Górecka 95, 54-060 Wrocław; e-mail: beata.nowak@umed.wroc.pl

Wiceprzewodniczący:

dr hab. n. med. Małgorzata Trocha

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana  Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 42; e-mail: malgorzata.trocha@umed.wroc.pl

Sekretarz:

dr n. med. Marta Szandruk-Bender,

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 41,
e-mail: marta.szandruk@umed.wroc.pl

Skarbnik:

dr n. med. Agnieszka Matuszewska

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 41 e-mail: agnieszka.matuszewska@umed.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA
przewodniczący:

dr n. med. Wojciech Dziewiszek,

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 47;
e-mail: wojciech.dziewiszek@umed.wroc.pl

członkowie:
dr hab. n. med. Jan Magdalan, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 51, e-mail: naldgam@op.pl
dr n. med. Anna Merwid-Ląd, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 42, e-mail: anna.merwid-lad@umed.wroc.pl