XLI Szkoła Zimowa IF PAN

Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 27-28 luty 2024 roku w Krakowie odbędzie się XLI Szkoła Zimowa pod tytułem „Glutaminian – fizjologia, patologia, terapia”.

Więcej informacji: http://if-pan.krakow.pl/