Zarząd

Przewodniczący

Prof. dr hab. Tomasz Kocki

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Jaczewskiego 8B, 20-090 Lublin

tel.: +48 600850222,
tomasz.kocki@umlub.pl

Wiceprzewodniczący

Dr hab. Anna Gądek – Michalska

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN,

Zakład Fizjologii, Smętna 12, 31-343 Kraków; +48 12 6623274

gadek@if-pan.krakow.pl

Sekretarz:

Dr n. med. Monika Rykaczewska-Czerwińska

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Nefrologii w Zabrzu, SUM w Katowicach

mrykaczewska-czerwinska@sum.edu.pl

Zakład Farmakologii, Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski w Opolu
e-mail: monika.rykaczewskaczerwinska@uni.opole.pl

 

Skarbnik:

Dr n. med. Małgorzata Zaremba

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,

Centrum Badań Przedklinicznych, CEPT

mzaremba@wum.edu.pl

Członkowie Prezydium

Prof. dr hab. Halina Car

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. Adam Szeląg

Katedra i Zakład Farmakologii

Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,

Centrum Badań Przedklinicznych, CEPT

Przewodniczący-były

Prof. dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Zakład Farmakodynamiki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

mbujalska@gmail.com

Przewodniczący-elekt

Prof. dr hab. Andrzej Małecki

Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

a.malecki@awf.katowice.pl

KOMISJA REWIZYJNA PTF:

Prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Dr hab. Krzysztof Tokarski

Dr n. med. Anna Wojtczak

SĄD KOLEŻEŃSKI PTF:

Prof. dr hab. Grażyna Biała

Prof. dr hab. Andrzej Członkowski

Prof. dr hab. Marek Kowalczyk