Branches

Bialystok Section of the Polish Pharmacological Society

President: Prof. Emil Trofimiuk
Department of Clinical Pharmacology
Medical University of Bialystok
Waszyngtona 15A/6039
15-274 Bialystok, Poland
Tel./Fax: +48-85-7450647
e-mail: e_trofim@umb.edu.pl

Secretary: Tomasz Domaniewski, MD, PhD

tdomaniewski@wp.pl,

Department of Monitored Pharmacotherapy, Medical University of Bialystok,

Mickiewicza 2c, 15-369 Białystok,
tel. 85 7485622

Treasurer: Prof.  Przemysław Wielgat
pwielgat@gmail.com,
Department of Clinical Pharmacology
Medical University of Bialystok
Waszyngtona 15A/6039
15-274 Bialystok, Poland
Tel./Fax: +48-85-7450647

Board Member: Prof. Róża Wiśniewska:
rjwisniewska@gmail.com,

Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Medical University of Bialystok
Mickiewicza 2c, 15-369 Białystok, tel. 85 7485570

Audit Committee

Prof. Maria Borawska: borawska@umb.edu.pl,

Departament of Bromatology, Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine, Medical University of Bialystok,
Mickiewicza 2d, 15-369, tel. 85 7485469

Prof. Halina Car: hcar@umb.edu.pl,

Department of Experimental Pharmacology, Faculty of Healt Science, Medical University of Bialystok,
Szpitalna 37, 15-295 Białystok, tel. 857485571

Gdansk Section of the Polish Pharmacological Society

President:
Prof. dr hab. Ivan Kocić
Katedra i Zakład Farmakologii GUMed,
ul. Dębowa 23
80-204 Gdańsk,
kocic@gumed.edu.pl
(58) 349-18-12

Krakow Section of the Polish Pharmacological Society

President:

dr hab. Anna Michalska-Gądek
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Fizjologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623274
gadek@if-pan.krakow.pl

V-President:

dr hab. Krzysztof Tokarski
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Fizjologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623239
ktok@if-pan.krakow.pl

Secretary:

dr hab. Agnieszka Wąsik
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Neurochemii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623243
wasik@if-pan.krakow.pl

Treasurer:

dr hab. Katarzyna Kuter
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Neuropsychofarmakologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623226
kuter@if-pan.krakow.pl

Board Members:

dr hab. Zofia Rogóż
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Farmakologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623279
rogoz@if-pan.krakow.pl

dr hab. Bernadetta Szewczyk
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Zakład Neurobiologii
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
+48 12 6623315
szewczyk@if-pan.krakow.pl

Lublin Section of the Polish Pharmacological Society

President:

dr hab. n. med. Zofia Danilczuk,
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
20-090 lublin, ul. Jaczewskiego 8b; tel 691 096 797; email:j.w

Vice-President:
prof. dr hab. Grażyna Biała
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50; email: grazyna.biala@umlub.pl;

Secretary:
dr hab. Marta Kruk-Słomka
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50; email: marta.kruk@umlub.pl;

Treasurer:
dr hab. Joanna listos
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50; email: a.listos@umlub.pl

Board member:
prof. dr hab. Jolanta Kotlińska
Katedra i Zakład farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a
tel. +48 81 448 72 50; email: jolanta.kotlinska@umlub.pl

Lodz Section of the Polish Pharmacological Society

President:

dr n. med. Anna Wojtczak

Pracownia Farmakologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

e-mail: anna.wojtczak@umed.lodz.pl

tel: 603 613 100

Vice – President:

dr hab. n. farm. Bogusława Pietrzak

Zakład Farmakodynamiki,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

ul. Muszyńskiego 1,  90-151 Łódź

e-mail: boguslawa.pietrzak@umed.lodz.pl

tel: 42 677 91 81

Secretary:

dr n. farm. Dariusz Andrzejczak

Zakład Farmakodynamiki,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

ul. Muszyńskiego 1,  90-151 Łódź

e-mail: dariusz.andrzejczak@umed.lodz.pl

tel: 42 677 91 79

Poznan Section of the Polish Pharmacological Society

President:

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przemmik@ump.edu.pl

Vice-President:

prof. UM dr hab. med. Marzena Dworacka, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, mdworac@ump.edu.pl

Secretary:    

dr farm. Piotr Ruszkowski, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, pruszkowski@gmail.com

Treasurer:     

dr farm. Danuta Cenajek-Musiał, emeritus, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, dcenajek@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

Szczecin Section of the Polish Pharmacological Society

President:

prof. dr hab. Mateusz Kurzawski,

mateusz.kurzawski@pum.edu.pl

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (91) 4661589, fax (91) 4661600

Secretary:

prof. dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska,

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Treasurer:

prof. dr hab. Danuta Kosik-Bogacka,

Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Silesia Section of the Polish Pharmacological Society

President:

dr hab. n. med. Natalia Pawlas, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, H. Jordana 38, 41-808 Zabrze

tel. 32.272-26-83; e-mail: natalia.pawlas@sum.edu.pl

dr n. med. Monika Rykaczewska-Czerwińska, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, H. Jordana 38, 41-808 Zabrze

tel. 32.272-26-83; e-mail: mrykaczewska-czerwinska@sum.edu.pl

Secretary:

dr n. med. Beata Maksym, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, H. Jordana 38, 41-808 Zabrze

tel. 32.272-26-83; e-mail: bmaksym@sum.edu.pl

Treasurer:

dr n. med. Anna Bielecka-Wajdman, Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Medyków 18, 40-752 Katowice

tel. 32. 252-38-35; e-mail: farmklin@sum.edu.pl

Warsaw Section of the Polish Pharmacological Society

President:

dr hab. n. med. Janusz Szyndler,
janusz.szyndler@wum.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,

Banacha 1b, 02-097 Warszawa,

tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

Treasurer:

dr n. med. Justyna Pyrzanowska,
justyna.pyrzanowska@wum.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,

Banacha 1b, 02-097 Warszawa,

tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

Secretary:

dr n. med. Agnieszka Piechal,

agnieszka.piechal@wum.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,

Banacha 1b, 02-097 Warszawa,

tel. (22) 116 61 60  fax. (22) 116 62 02

Wroclaw Section of the Polish Pharmacological Society

President:

dr hab n med Beata Nowak, Katedra i Zakład Farmakologii,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana
Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 42, fax. 71 784
00 93; e-mail: beata.nowak@umed.wroc.pl

Vice-President:

dr hab n med Małgorzata Trocha, Katedra i Zakład Farmakologii,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana
Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 42; e-mail:
malgorzata.trocha@umed.wroc.pl

Secretary:

dr n med Marta Szandruk-Bender, Katedra i Zakład
Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 41,
e-mail: marta.szandruk@umed.wroc.pl

Treasurer:

dr n med Agnieszka Matuszewska, Katedra i Zakład Farmakologii,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Jana
Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, tel. 71 784 14 41 e-mail:
agnieszka.matuszewska@umed.wroc.pl


🤞 Zapisz się na PTF newsletter

Zapisując się, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości z PTF i akceptujesz naszą Politykę prywatności. W każdym momencie możesz wypisać się z subskrypcji.