Zmiana wysokości składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Farmakologicznym od 2023 roku.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Delegatów PTF podjętą w dniu 27 września 2022, od roku 2023 zmianie ulega wysokość składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Farmakologicznym.

Składki członkowskie należy opłacać corocznie, do 31 marca, w wysokości 120 zł. Wysokość składki członkowskiej dla Emerytów wynosi 60 zł (uprzejmie prosimy o zawiadamianiu Skarbnika ZG PTF o przejściu na emeryturę).

Składki członkowskie należy przesyłać na konto PTF:

Bank Pekao SA
numer konta: 81 1240 1503 1111 0011 0432 7943
(tytułem: składki członkowskie PTF za …….rok; Oddział……………PTF)

Prosimy o terminowe opłacanie składek członkowskich.