• Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii
 • KonferencjaEPHAR 10x3
 • SzkolaZimowa37 10x3
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii
 • IBNS 10x3
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii

Rys Historyczny

Farmakolodzy jako oddzielna grupa naukowców, którzy początkowo skupiali się w sekcji farmakologicznej przy Polskim Towarzystwie Fizjologicznym. Z sekcji tej w 1965 roku wyodrębniło się Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Powstało ono z inicjatywy kierowników i przedstawicieli poszczególnych placówek farmakologicznych z całego kraju. W marcu tego roku wyłoniono Komitet Organizacyjny- pod przewodnictwem prof. dr Piotra Kubikowskiego, którego celem było pokierowanie  odpowiednimi pracami przygotowawczymi. Utworzono Komisję Statutową, która po półrocznej, ciężkiej pracy przedstawiła w Szczecinie statut pierwszemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, w którym uczestniczyło 156 członków-założycieli. Określono na nim pierwsze cele i zadania. W skład pierwszego Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa weszli:

przewodniczący: prof. dr Piotr Kubikowski
wiceprzewodniaczący: prof. dr Józef Hano, doc. dr Tadeusz Chruściel
sekretarz: doc. dr Zbigniew Szreniawski
skarbnik: doc. Jan Venulet
członkowie: prof. dr Józef Jeske, doc. dr Andrzej Danysz


Powołano także Główną Komisje Rewizyjną, której przewodniczącym został prof. dr Jan Karol Teuchmann.
W skład Zarządu Głównego Prezydium obok Zarządu weszli także przewodniczący poszczególnych oddziałów. Taka struktura władz Towarzystwa została zachowana po dzień dzisiejszy.
W miarę istnienia Towarzystwa zmieniała się także liczba członków, która od 1977 roku utrzymywała się na poziomie 400-500 członków, obecnie liczba ta przekracza 200 osób.


Członkostwo honorowe otrzymali:


1973- prof. dr P. Kubikowski (Polska), prof. dr J.R. Vane (Anglia), prof. dr W.S. Aniczkow (ZSRR)
1975- prof. dr J. Hano (Polska)
1977- prof. dr W. Rusiecki (Polska)
1980- prof. dr U. Trendelenbrug (RFN), prof. dr J. Knoll (Węgry), prof. dr. S. Garattini (Włochy)
1986- prof. dr J. Maj (Polska)
1995- prof dr M. Wilimowski (Polska)
1998- prof. M. Göthert (Niemcy), prof. Z.Kleinrok (Polska)
2001- prof. Z. Kostrzewa (USA) prof. A. Danysz (Polska)
2004- prof. A. Chodera (Polska), prof. L. Samochowiec (Polska)
2007- prof. dr S. Rump (Polska), prof dr Z. Herman (Polska)
2010- prof. R. Brus (Polska), prof. E. Przegaliński (Polska)
2013- prof. A. Członkowski (Polska), prof. M. Kowalczyk (Polska), prof. T. Archer (Szwecja)
2019- prof. S. Czuczwar (Polska), prof. W. Janiec (Polska)

Źródło: Historia Farmakologii w Polsce pod red. prof. dr hab. med. Andrzeja Danysza

Z chwilą powołania PTF rozpoczęło swoją działalność 10 oddziałów Towarzystwa.

W ciągu 50 lat zorganizowano 20 Zjazdów Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego połączonych z międzynarodowymi kongresami farmakologicznymi.

Na początku organizowane one były co dwa lata, a od 1977 co trzy lata.

W ciągu trwania Towarzystwa przyznano 25 tytułów Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie farmakologii, toksykologii lub nauk pokrewnych.

 

Przewodniczącymi Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego byli:

prof. Piotr Kubikowski (1965-1967),

prof. Józef Hano (1967-1969),

prof. Tadeusz Garbuliński (1969-1971),

prof. Andrzej Danysz (1971-1973),

prof. Jerzy Maj (1973-1975),

prof. Zdzisław Kleinrok (1975-1977),

prof. Marian Wilimowski (1977-1980),

prof. Alfons Chodera (1980-1983),

prof. Edmund Przegaliński (1983-1986),

prof. Zdzisław Herman (1986-1989),

prof. Sławomir Rump (1989-1992),

prof. Wojciech Kostowski (1992-1995),

prof. Włodzimierz Buczko(1995-1998),

prof. Henryk Trzeciak (1998-2001),

prof. Ryszard Brus (2001-2004),

prof. Marek Kowalczyk (2004-2007),

prof. Stanisław Jerzy Czuczwar (2007-2010),

prof. Władysław Lasoń (2010-2013).

prof. Marek Droździk (2013-2016)

dr hab. Magdalena Bujalska- Zadrożny (2016-2019)

Załączniki:
Plik/ Adres URLRozmiar
Pobierz plik (POLSKIE TOWARZYSTWO FARMAKOLOGICZNE w latach 1996-2014.pdf)POLSKIE TOWARZYSTWO FARMAKOLOGICZNE w latach 1996-2014.pdf2443 kB
Dostęp do URL (Konferencja 1975)Konferencja 19750 kB

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl