Sponsorship proposal by EPHAR

EPHAR is pleased to announce that in order to advance research and education in Pharmacology and to promote co-operation between pharmacologists in Europe the Federation will again sponsor a number of EPHAR Lectures, Symposia, Poster Award at a national meeting of the member society, Young Investigators Awards 2016, and Instructional Courses organized by EPHAR Member Societies in 2016 (including Jan and Feb 201 7 ).

 

EPHAR activities in 2016 include sponsoring of the following:

5 EPHAR lectures at national societies meetings ( 5 x 1000 EUR)

1 EPHAR symposium at the National Society Meeting ( 1x 2000 EUR)

1 joint EPHAR- EACPT symposium held at 7th EPHAR Congress in Istanbul 2016  (2500 EUR)

Young Investigators Awards:

5 travel awards to students (Ph. D. students attending 7th EPHAR Congress in Istanbul; they should be members of national societies affiliated with EPHAR and active participants of EPHAR 2016 Congress) (5 x 500 EUR )

5 Poster awards to students (Ph. D. students attending 7th EPHAR Congress in Istanbul; they should be members of national societies affiliated with EPHAR and active participants of EPHAR 2016 Congress) (5 x 500 EUR )

2 awards in translational pharmacology (shared with EACPT and awarded at 7th EPHAR Congress in Istanbul 2016;  1 award EPHAR, 1 EACPT)

1 EPHAR award at Istanbul meeting

Please find attached to this e-mail the guidelines for all types of EPHAR activities where you will find all relevant information for submission of applications. The guidelines are also available on the EPHAR web site (http://www.ephar.org).

Note that normally not more than one activity will be supported per country. If more than one application is submitted or more applications are received than can be funded, the final decision will be made by the selection committee. Applications should be submitted in electronic form (Word.DOC or PDF) to the Secretary General of EPHAR.

The deadline for submission of applications is 12 February 2016

The deadline for submission of young investigator awards (1 EPHAR, 1 EACPT) in Translational Research in Pharmacology is 7 March 2016

  • Utworzono .

Sprawozdanie z XIX Zjazdu PTF

W dniach 17-19 września 2015r. w Świnoujściu odbył się XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, zorganizowany z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

Organizatorem był Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Katedra Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Kontynuuj czytanie

  • Utworzono .

Prośba o uregulowanie składek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o obowiązku regulowania składek członkowskich.


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego na posiedzeniu w dniu 19.09.2015r. przeanalizował realizację przez członków zwyczajnych zobowiązania statutowego § 14 podpunkt 4, nakładającego  obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

 

Kontynuuj czytanie

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl