Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

              


      prof. Jerzego Vetulaniego

 

Żegnamy wybitnego neuropsychofarmakologa, popularyzatora i pasjonata nauki, osobę niezwykłą, pełną pasji, humoru i wrażliwości.


Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze kondolencje

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

  • Utworzono .

Kongres PTBUN

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, który odbędzie się 28-31 sierpnia 2017 roku w warszawie.
Uwaga!!! Pozostał krótki czas rejestracji!!!
Możliwość wczesnego zapisania się do udziału w tym wydarzeniu kończy się 9.04.2017! Termin składania abstraktów - tylko przez osoby zarejestrowane - został przedłużony do 21.04.2017 roku.

Kontynuuj czytanie

  • Utworzono .

Topics of interest to your society from the IUPHAR Executive Committee meeting

Dear Colleagues,

 

Attached in PDF are the minutes from the last meeting of the Executive Committee of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR).  Below is a summary of some of the discussed topics that you may find of interest:

 

Kontynuuj czytanie

  • Utworzono .

Z głębokim żalem żegnamy

              


      prof. dr hab. med. Zbigniewa Szreniawskiego

 

Członka-założyciela Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (1965), współprzewodniczacego I Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, sekretarza PTF I kadencji, przewodniczącego Oddziału Warszawskiego w latach 1973-1977, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego w latach 1977-1983. Człowieka, który przyczynił się do powstania i funkcjonowania naszego Towarzystwa przez prawie 50 lat.

Żegnamy wielki Autorytet z dziedziny farmakologii, zaangażowanego Dydaktyka, Naukowca jak również Przyjaciela.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl