Aktualności Główne

Member State mechanism

Review of the Member State mechanism on substandard/spurious/falsely-labelled/falsified/counterfeit (SSFFC) medical products

 

In order to protect public health and promote access to affordable, safe, efficacious and quality medical products, the Sixty-fifth World Health Assembly adopted resolution WHA65.19 (2012), in which it decided to establish a Member State mechanism whose general goal is to promote effective collaboration among Member States and the Secretariat, for the prevention, detection and response to substandard/spurious/falsely-labelled/falsified/counterfeit (SSFFC) medical products and associated activities. 

 

Continue reading

  • Created on .

Zebranie Zarządu PTF

Zebranie Zarządu Głównego PTF odbędzie się 15 grudnia 2016 o godz. 12.00 w sali  konferencyjnej CEPT (ul. Banacha 1b, wejście od parkingu za Wydziałem Farmacji).

Członków Prezydium zapraszam na spotkanie o godz. 10.00.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTF 

Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny 

  • Created on .

Walny Zjazd Delegatów PTF

29.06.2016 r odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTF-u, jak również wybrano nowe władze PTF-u w składzie: 

Przewodnicząca: dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Zakład Farmakodynamiki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Continue reading

  • Created on .

Our Aims

The Polish Pharmacological Society is a scientific association active since 1965. The statutory aims of the society include: (i) organization and promoting of all actions that further development of research and scientific endeavors in the field of experimental and clinical pharmacology and toxicology, (ii) facilitation of personal contacts among researchers and clinicians engaged in the studies in these disciplines, (iii) promulgation of results of pharmacological research, and (iv) representation of Polish pharmacology and toxicology on domestic and international forums.

Copyright © 2016 Polish Pharmacological Society. All Rights Reserved.

Realization: Asearch.pl