GłównaGraficznaAktualnosc

XXXVII Szkoła Zimowa IF PAN

“Neurobiologia snu i terapia zaburzeń snu”
KRAKÓW, 3-6 MARCA 2020 R.

Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 3-6 marca 2020 roku w Ośrodku Konferencyjnym Hotelu „GALAXY” w Krakowie odbędzie się XXXVII Szkoła Zimowa pod tytułem „Neurobiologia snu i terapia zaburzeń snu”.

Więcej informacji: http://if-pan.krakow.pl