GłównaGraficznaAktualnosc

EPHAR 2021

Zapraszamy do udziału.

8th European Congress of Pharmacology

Prague, Czech Republic
The new date is 28 March – 1 April 2021.
The online registration will be re-opened on 1 September 2020.

https://www.ephar2020.org/