• Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii
 • IBNS 10x3
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii
 • SzkolaZimowa37 10x3
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii
 • KonferencjaEPHAR 10x3

Kontakt

Przewodnicząca:
Prof. dr hab.med. Dagmara Mirowska - Guzel
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,
Centrum Badań Przedklinicznych,CEPT,
02-097 Warszawa ul. Banacha 1b
tel.: 022 116 61 60, fax:(+48) 022 116 62 02
e-mail: dagmara.mirowska-guzel@wum.edu

Sekretarz:
dr n. med. Małgorzata Zaremba
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM,
Centrum Badań Przedklinicznych, CEPT,
02-097 Warszawa ul. Banacha 1b
e-mail: mzaremba@wum.edu.pl

Skarbnik:
dr n. med. Kamilla Blecharz-Klin
Katedra i Zakład Farmakologii
Doświadczalnej i Klinicznej WUM,
Centrum Badań Przedklinicznych, CEPT,
02-097 Warszawa ul. Banacha 1b
kamilla.blecharz-klin@wum.edu

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl