Zaproszenie na zebranie ZG PTF

Szanowni Państwo, 

W imieniu Prezydium ZG uprzejmie zapraszam na zebranie Zarządu Głównego,  które odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Centrum Badań Przedklinicznych (CePT), Warszawa, ul. Banacha 1b (wjazd jak do budynku Wydziału Farmaceutycznego, kolejny budynek).

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego odbędzie się w sali konferencyjnej CePT o godzinie 10:30.

Niestety musieliśmy przełożyc termin spotkania z 17 maja 2018 r. na 24 maja 2018 r.  ze względu na nieobecność dr. hab. Tomasza Kockiego, a sprawy omawiane na najbliższym zebraniu będą  bezpośrednio dotyczyły Pana Docenta.

W załączeniu znajdziecie Państwo sprawozdanie finansowe PTF za rok 2017 i dla porównania za rok 2016.

Przypominam Państwu również prośbę o uwagi do regulaminu na najlepszą pracę farmakologiczną- chciałabym żebyśmy na zebraniu mieli już wersję do zaakceptowania przez Państwa.

Pozdrawiam serdecznie,

Emilia Gąsińska
Sekretarz ZG PTF

 

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl