XVII WDKA

Podczas XVII Warszawskich Dni KArdiologii Akademickiej odbyła się sesja farmakologiczna Oddziału Warszawskiego PTF. Podczas sesji zostały wygłoszone następujace  wykłady:

miRNA w chorobach naczyniowych mózgu- dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

  • Bifunkcjonalne struktury jako nowe rozwiązanie terapeutyczne- dr med. Patrycja K/eczkowska, dr hab. Magda/ena Buja/ska-Zadrożny
  • Rola zmienności płytek krwi w kontekście udaru niedokrwiennego mózgu- 

dr hab. Marek Postuła

  • Paracetamol: bezpieczny czy niebezpieczny?dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz, dr Kamilla Blecharz-Klin, dr Agnieszka Piechal, dr Justyna Pyrzanowska, dr Katarzyna Jawna, dr Ilona Joniec-Maciejak,dr Adrianna Wawer
  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl