Ostatnie pożegnanie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej Koleżanki


prof. dr hab. Teresy Bobkiewicz-Kozłowskiej.


Żegnamy wieloletnią Przewodniczącą Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Członka Zarządu Głównego PTF, kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


a przede wszystkim oddanego dydaktyka, naukowca i Przyjaciela...


Rodzinie i Bliskim przekazujemy głębokie wyrazy współczucia.

Zarząd Główny PTF

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl