• Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii
 • SzkolaZimowa37 10x3
 • KonferencjaEPHAR 10x3
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby pracujące w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii
 • IBNS 10x3

Kontakt

Przewodnicząca:
dr hab. Anna Gądek-Michalska,
Zakład Fizjologii
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
gadek@if-pan.krakow.pl

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim,
Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
basta@if-pan.krakow.pl

dr hab. Zofia Rogóż,
Zakład Farmakologii
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
rogoz@if-pan.krakow.pl

dr Agnieszka Wąsik,
Zakład Neurochemii
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
wasik@if-pan.krakow.pl

dr Magdalena Regulska,
Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
regulska@if-pan.krakow.pl

dr Monika Leśkiewicz,
Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
leskiew@if-pan.krakow.plCel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl