Ostatnie pożegnanie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej Koleżanki


prof. dr hab. Teresy Bobkiewicz-Kozłowskiej.


Żegnamy wieloletnią Przewodniczącą Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Członka Zarządu Głównego PTF, kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


a przede wszystkim oddanego dydaktyka, naukowca i Przyjaciela...


Rodzinie i Bliskim przekazujemy głębokie wyrazy współczucia.

Zarząd Główny PTF

Our Aims

The Polish Pharmacological Society is a scientific association active since 1965. The statutory aims of the society include: (i) organization and promoting of all actions that further development of research and scientific endeavors in the field of experimental and clinical pharmacology and toxicology, (ii) facilitation of personal contacts among researchers and clinicians engaged in the studies in these disciplines, (iii) promulgation of results of pharmacological research, and (iv) representation of Polish pharmacology and toxicology on domestic and international forums.

Copyright © 2016 Polish Pharmacological Society. All Rights Reserved.

Realization: Asearch.pl