Podziękowania

Komitet Organizacyjny Zjazdu serdecznie dziękuje 
Pani Dr Monice Rykaczewskiej –Czerwińskiej 
(Oddział Śląski PTF) za zorganizowanie 
XXII DniaNeuropsychofarmakologicznego w ramach 
XVIII Międzynarodowego Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Farmakologicznego

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl