IUPHAR Delegate eVote

Dear Officers of IUPHAR Member Societies,


There are nine applications to host the 2022 IUPHAR
 World Congress of Basic and Clinical Pharmacology. 
 Given this large number, the IUPHAR Executive Committee,.....

Kontynuuj czytanie

  • Utworzono .

IUPHAR meeting reports

Dear IUPHAR Member Societies, The minutes from the recent meeting of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Executive Committee have been posted at http://www.iuphar.org/meetings_reports.html for downloading at your convenience. Please alert the IUPHAR Secretary-General office if you have questions or concerns about the contents. Thank you. Lynn LeCount, C.M.A. Administrative Officer

Dear IUPHAR Member Societies,

The minutes from the recent meeting of the International Union of Basic and 
Clinical Pharmacology (IUPHAR) Executive Committee have been posted at 
http://www.iuphar.org/meetings_reports.html for downloading at your 
convenience.  Please alert the IUPHAR Secretary-General office if you have 
questions or concerns about the contents.

Thank you.

Lynn LeCount, C.M.A.
Administrative Officer
  • Utworzono .

Apel lekarzy o leczenie zgodne z EBM

Komunikat
w sprawie apelu lekarzy do Ministra Zdrowia o "leczenie zgodnie z EBM, a nie ChPL"
Tylko badania kliniczne przeprowadzone zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine
(EBM) mogą być podstawą rejestracji produktu leczniczego, a ich wyniki
podsumowywane są w publikowanej Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).

Kontynuuj czytanie

  • Utworzono .

The new "Pharmacology International"

New issue of "Pharmacology International" concludes:

 

*Collaboration with DiscoveRx to accelerate the process of understanding the functions of orphan GPCRs and their signaling mechanisms. * The Clinical Pharmacology Division announced the formation of a new Geriatric Clinical Pharmacology Subcommittee on page 4.

 

* Articles, which feature 25th anniversaries the IUPHAR member societies, ECNP (page 12) and the Serotonin Club (page 14)

* REQUEST FOR PROPOSALS - IUPHAR is now accepting proposals to sponsor Regional Focused Conferences. See page 7 for more information.

www.iuphar.org/pdf/Pharmacology_International_2011_December.pdf

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl