Zaproszenie na zebranie Zarządu Głównego

Uprzejmie zapraszamy Członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego na zebranie Zarządu Głównego,  które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 1030 w sali konferencyjnej Centrum Badań Przedklinicznych (CePT), Warszawa, ul. Banacha 1b

 

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl