Wybory nowych władz PTF

Do 15 maja 2019 roku w lokalnych oddziałach Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego powinny zostać zwołane Walne Zebrania Członków.

Podczas Walnego Zebrania Członków powinny zostać przedstawione i omówione sprawozdania z działalności Zarządów lokalnych oddziałów PTF oraz wybory nowych władz oraz delegatów na Walny Zjazd.
Wybrani przedstawiciele będą reprezentować Członków PTF na Walnym Zebraniu Delegatów, które będzie:
- oceniać Zarząd obecnej kadencji
- wybierać władze nowej kadencji
- decydować o kierunku rozwoju Towarzystwa
Ważne daty:
- 15.05.2019 rok przeprowadzenie wyborów w oddziałach
- 20.05.2019 rok przesłanie sprawozdań i protokołów wyborczych (zgodnie z załącznikiem)
- 05.06.2019 rok Walne Zebranie Delegatów PTF

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl