Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy informacje o śmierci Członka Honorowego PTF prof. dr hab. Waldemara Jańca

Członkowie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. dr. h. c.

Waldemara Jańca

Profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa

Farmakologicznego

wybitnego Naukowca, Farmakologa,
Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy i farmaceutów

Żonie

oraz Wszystkim Jego Najbliższym

składamy

szczere wyrazy współczucia.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

Farmakologicznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3.08.2019 r. o godz. 11:00
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Katowicach, ul. Sokolska 12.

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl